Hyppää sisältöön

Vertaisohjaajakoulutus

Kulttuuripaja Kajon ryhmätoiminta perustuu ohjattuun, toiminnalliseen vertaistukeen. Kulttuuripajalla kävijät voivat osallistua erilaisiin ryhmiin, joita ohjaavat työntekijöiden kouluttamat vertaisohjaajat. Jos haluat hakea koulutukseen, ota yhteyttä työntekijöihin.

Mitä vertaisohjaajuus tarkoittaa?

Vertaisohjaajat ovat kävijöiden vertaisia: kulttuurista kiinnostuneita nuoria aikuisia, joilla on jollakin tapaa haasteellinen elämäntilanne esimerkiksi mielenterveyden, työllistymisen tai opintojen suhteen. Useimmat vertaisohjaajat ovat ensin osallistuneet ryhmiin tavallisena kävijänä ja hakeneet sen jälkeen koulutukseen. Joillekin koulutus on ensimmäinen asia, johon he lähtevät mukaan Kulttuuripajalla.

Vertaisohjaajakoulutuksen käyneeltä ei edellytetä ryhmän ohjaamista. Voit hyötyä omissa opinnoissasi koulutuksesta toisen asteen oppilaitoksissa ja Xamkissa.

Mitä vertaisohjaajakoulutukseen sisältyy?

Koulutuksessa käydään lävitse vertaisohjaajana toimimisen periaatteet ja käytännön asiat, pohditaan vuorovaikutusasioita ja valmistaudutaan erilaisiin tilanteisiin, ajatuksiin ja tunteisiin, joita voi tulla vastaan ryhmiä ohjatessa. Koulutuksen aikana suunnitellaan myös ensimmäinen oma ryhmä. Koulutuksen käyminen ei edellytä ryhmien ohjaamista ja siitä on hyötyä, vaikka et lähtisikään ryhmiä ohjaamaan. Vertaisohjaajat ovat ryhmien ohjaamisen lisäksi Kulttuuripajalla mukana esimerkiksi teemapäivien ja tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa, toimintaesittelyissä ja luomassa hyvää ilmapiiriä.

Vertaisohjaajilta edellytetään kykyä kohdella ystävällisesti ja asiallisesti erilaisia ryhmäläisiä sekä kykyä sitoutua aikatauluihin ja sopimuksiin. Erityistaitoja ei vaadita. Työntekijät tukevat vertaisohjaajia koulutuksen jälkeenkin säännöllisillä purkukeskusteluilla, vertaistyönohjauksella ja olemalla aina paikalla talossa. Vastuu haastavista tilanteista on työntekijöillä.