Hyppää sisältöön

Opinnäytetyöt

Kulttuuripaja Kajo toimii opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen ja työharjoittelujen paikkana.

Tilaamme myös opinnäytetöitä eri näkökulmista. Seuraavassa valmistuneita opinnäytetöitä,
joissa Kajo on toiminut tilaajana tai Kajon kävijät ovat olleet osallisena.

________________________________________________________________________________________


Susanna Frilander

KULTTUURIPAJATOIMINTA NUORTEN SOSIAALISEN TOIMINTAKYVYN
JA OSALLISUUDEN EDISTÄJÄNÄ

Sosionomin koulutusohjelma, Tammikuu 2021
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202104014128

________________________________________________________________________________________

Krista Hahtala ja Jenni Kiiliäinen

”ITE TYKKÄÄN JUST SIITÄ, ETTÄ SÄ VOIT VAIKUTTAA ASIOIHIN, MUT KAIKKI EI RIIPU SINUSTA”
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kokemuksia osallisuudesta

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto
Yhteisöpedagogikoulutus 2021
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121526102

_________________________________________________________________________________________

Sanna Parviainen & Aino Vauhkonen

”JOS EI OLE VUOROVAIKUTUSTA, EI TAPAHDU ASIOITA…”
Kokemuksia draamaryhmästä

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto
Yhteisöpedagogikoulutus 2021
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202222764

_______________________________________________________________________________________

Elina Aaltonen

HYVINVOINTIA KIRJALLISUUSTERAPIASTA JA TULEVAISUUSAJATTELUSTA
Työn ja opintojen ulkopuolella olevien hyvinvoinnin tukeminen

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Hyvinvoinnin edistämisen koulutus (ylempi amk) 2022
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202203264016

_________________________________________________________________________________________

Tiia Vana

OHJATTU KIIPEILY SOSIAALIPEDAGOGIIKAN TYÖSKENTELYMENETELMÄNÄ

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto
Yhteisöpedagogikoulutus 2022
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022053013056
_________________________________________________________________________________________

Laine, Micke; Mähönen, Tomi

BIISILEIRI OSALLISTAVAA MUSIIKKITOIMINTAA: BIISILEIRIKÄSIKIRJA VERTAISOHJAAJILLE

Opinnäytetyö
Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto
Yhteisöpedagogikoulutus 2022
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202305057819

_________________________________________________________________________________________

Kurvinen Sanni

KULTTUURIPERINTÖIDENTITEETTIÄ VAHVISTAVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN:
MIKKELIN KULTTUURIPAJA KAJOLLA

Opinnäytetyö
Humanistisenalan ammattikorkeakoulututkinto
Yhteisöpedagogi 2023
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023121136109

Vitsailevat veistokset, Vertaisohjaajan käsikirja kulttuuriperintökasvatukseen

https://kulttuuripajakajo.fi/wp-content/uploads/sites/18/2024/01/Vitsailevat-veistokset-ja-muita-kohteita.pdf


_________________________________________________________________________________________

Kuitunen Sanna

LUONTOTOIMINNAN MERKITYS NUORILLE PSYYKKISEN HYVINVOINNIN NÄKÖKULMASTA

Opinnäytetyö
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Sosionomikoulutus 2023
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023121437257