Hyppää sisältöön

TERVETULOA Kajolle tiistaina 18.4. klo 11-14
seuraamaan MINDtheYOUTH-hankkeen LOPPUSEMINAARIA!

Ohjelma

11.00- 11.45 MINDtheYOUTH-hanke-esittely

12.15 – 13.00 Mindfulness-harjoitteita

13.00 – 14.00 MINDtheYOUTH -virtuaalitodellisuusapplikaatioon tutustumista

Loppuseminaari esittelee Erasmus+ -hanke MINDtheYOUTH:n tekniikoita ja käytäntöjä, joita käytetään stressin hallintaan ja ahdistuksen käsittelyyn.

Tapahtuma on suunnattu kaikille nuorisoalan työntekijöille. Kolmetuntisen tapahtuman ensimmäinen tunti on koostuu hankkeen työpakettien esittelystä, toinen tunti mindfulness-harjoituksista ja kolmas tuntin tutustutaan projektia varten kehiteltyyn MINDtheYOUTH-virtuaalitodellisuusteknologiaan.

_________________________________________________________________________________________

Kulttuuripaja Kajo on yhteistyökumppanina kaksivuotisessa MINDtheYOUTH Erasmus+ hankkeessa (05/2021–04/2023).


Hanke pyrkii antamaan nuorisotyöntekijöille tietoja, taitoja ja pätevyyttä käyttää mindfulnessia yhtenä työkaluna nuorten hyvinvoinnin edistämisessä. Hankkeen aikana osallistujamaat kehittävät yhdessä mindfulness-koulutuspaketin, johon sisältyy kattava opetussuunnitelma sekä hankkeen aikana suunniteltava, kehitettävä ja julkaistava VR-teknologiaa hyödyntävä sovellus. Näiden lisäksi tehdään myös käsikirja, jossa on kattavasti tietoa sekä mindfulnessista että hankkeen aikana kehitetyn VR-sovelluksen käytöstä. Yksi Kajon vertaisohjaajista on osa-aikaistyöllistettynä hankkeessa.

Hanke on Erasmus+ rahoitteinen ja se toteutetaan neljän eri maan yhteistyönä: Suomi (Sosped-säätiö), Liettua (Education, Research & Consultancy Center ERCC), Kypros (STANDO LT) ja Tanska (Aalborg University). Hanke on itsenäisesti vastuussa sisällöstään.

Nuorisotyön mahdollisuuksien tunnistamista ja tukemista 

MINDtheYOUTH-hankkeen päämääränä on paitsi auttaa nuorisotyöntekijöitä löytämään uusia innovatiivisia työskentelymenetelmiä, myös nostaa esille laadukkaan nuorisotyön tärkeyttä nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Mindfulnessin on tieteellisesti todistettu tukevan yksilön mielenterveyttä ja hyvinvointia, mutta sen käyttö nuorisotyössä on edelleen melko vähäistä. Tämä johtuu siitä, että nuorten kanssa työskentelevät henkilöt eivät itse koe hallitsevansa mindfulness-menetelmiä tarpeeksi hyvin opettaakseen niitä muille.

Hankkeen aikana nuorisotyöntekijät ja nuoret otetaan aktiiviseksi osaksi projektia erilaisten kansainvälisten ja kansallisten haastattelujen, työpajojen ja retriittien myötä. Ensikäden tieto osallistujilta jokaisesta hankemaasta auttaa luomaan kohderyhmälle räätälöidyn kokonaisuuden, ja näin ollen edistämään koulutuspaketin käyttöä myös hankkeen loppumisen jälkeen. Kansainvälinen yhteistyö edistää sellaisen koulutuspaketin luomista, jota voidaan käyttää Euroopan- ja jopa maailmanlaajuisesti kansallisuudesta, ihonväristä tai maantieteellisestä sijainnista huolimatta. Koulutuspaketti käännetään eri kielille ja se tulee olemaan vapaasti ladattavissa hankkeen nettisivuilta. 

Linkit:

https://sosped.fi/kansainvalinen-yhteistyo/mindtheyouth/

https://www.facebook.com/MINDtheYOUTHErasmusPlus/

https://www.mindtheyouth.eu/